Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2021/2022Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do klas pierwszych.

Do klasy I na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie wniosku/zgłoszenia Rodziców, złożonego w sekretariacie Szkoły w czasie trwania rekrutacji.

Dzieci spoza obwodu  przyjmowane są na podstawie wniosku/zgłoszenia Rodziców, złożonego w sekretariacie Szkoły w przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Od 1 marca 2021r. do 31 marca 2021r. trwać będzie rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do klas I szkół podstawowych- ELEMENTO. Aby zarejestrować wniosek prosimy skorzystać
z opcji „Wprowadzanie wniosku”.
Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek, należy złożyć w sekretariacie szkoły do 31 marca 2021r.  lub przesłać w formie skanu na adres:  sp27uczniowie@wp.pl , lub wrzucić do skrzynki przy wejściu głównym.

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa

Uchwała Rady Miasta Krakowa

Tree of the Year – Europejskie Drzewo RokuTree of the Year – Europejskie Drzewo Roku

Konkurs ‚Tree of the Year ‚ – Europejskie Drzewo Roku jest organizowany przez Environmental Partneship Association.

Celem konkursu jest prezentacja 14 niezwykłych drzew rosnących w Europie oraz głosowanie internetowe na jedno z nich.

W tym roku wśród drzew jest lipa z Polski.Głosować można do 28 lutego wchodząc na stronę  treeoftheyear.org

Na dzień dzisiejszy polską lipę wyprzedza tylko dąb z Hiszpanii i platan z Włoch.

Zapraszamy wszystkich do głosowania na polskie drzewo.

XIX „Styczniowe Targi Szkół Zawodowych w Meliorku”XIX „Styczniowe Targi Szkół Zawodowych w Meliorku”

Od 21 stycznia do 4 lutego br. na stronie internetowej Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie będą odbywać się  XIX „Styczniowe Targi Szkół Zawodowych w Meliorku”. To wydarzenie o charakterze edukacyjno-wychowawczym przygotowane w szczególności z myślą o uczniach klas ósmych szkół podstawowych, ich rodzicach oraz nauczycielach.

Najważniejszym celem organizacji targów jest pomoc ósmoklasistom w wyborze dalszej drogi edukacyjnej na ponadpodstawowym etapie kształcenia. Szkoły branżowe i technika funkcjonujące na terenie Miasta Krakowa dysponują szeroką i atrakcyjną ofertą edukacyjną. Kształcą w wielu zawodach wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i predyspozycjom młodych ludzi oraz zapotrzebowaniu dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Więcej informacji można znaleźć w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa.

1% podatku na rzecz szkoły1% podatku na rzecz szkoły

Szanowni Rodzice oraz sympatycy Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców  Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie bardzo serdecznie dziękują za przekazane w ubiegłym roku wpłaty na rzecz szkoły, które wyniosły łącznie 724,86 zł. Zebrana kwota zostanie wykorzystana na zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie pracowni.

Jeśli  chcecie Państwo  pomóc  uczniom naszej Szkoły, prosimy o przekazanie 1% swojego podatku dla Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”– Szkoła Podstawowa nr 27 w Krakowie również w tym roku.

nr KRS 0000052078

Dla wszystkich osób zainteresowanych przekazaniem 1% dla Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie podajemy instrukcję wypełnienia odpowiednich rubryk w PIT 28, 36, 36L, 37, 38 lub 39: (więcej…)