sp27

Informacje organizacyjne

 Szkoła  Możliwość komentowania Informacje organizacyjne została wyłączona
Sie 282020
 

Dyrekcja szkoły, w związku z bezpieczeństwem uczniów, informuje o zasadach organizacyjnych pracy w nowym roku szkolnym:

  1. W dniu 1 września 2020 roku uczniowie wchodzą do budynku głównym i bocznym wejściem od frontu szkoły, bezpośrednio do sal lekcyjnych.
  2. Od  2 września 2020 roku uczniowie klas 1-4 wchodzę do budynku bocznym wejściem od frontu szkoły.
  3.  Od  2 września 2020 roku uczniowie klas 5-8 wchodzę do budynku głównym wejściem.
  4.  Uczniowie klas 1-8 mają obowiązek noszenia maseczek  w ciągach komunikacyjnych.
  5.  Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa rodzice  mają zakaz wstępu do szkoły.
 Posted by at 19:48

Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego- komunikat

 Szkoła  Możliwość komentowania Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego- komunikat została wyłączona
Sie 282020
 

Dyrekcja szkoły w porozumieniu z księdzem proboszczem Parafii Matki Bożej Różańcowej informuje, że:

Msze św. na rozpoczęcie roku szkolnego będą sprawować  oraz pełnić w ich czasie posługę kapłańską: ks. Wojciech, ks. Janusz i ks. Paweł.
Wszyscy trzej księża nie mieli żadnego kontaktu z księdzem odprawiającym  gościnnie msze św. od 17 do 25 sierpnia 2020 roku. o 7 rano, u którego stwierdzono zakażenie  wirusem SARS-CoV-2.
Ks. Wojciech, ks. Janusz i ks. Paweł w tym czasie przebywali na urlopie wypoczynkowym  poza parafią.

 Posted by at 13:52

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 Szkoła  Możliwość komentowania Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 została wyłączona
Sie 282020
 

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 31 sierpnia 2020 roku w kościele Matki Bożej Różańcowej

klasy 1-4 godz. 17:00
klasy 5-8 godz. 18:00

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 roku

klasy 5-8         godz.   8:30
klasy 1             godz. 10:00
klasy 2-4         godz. 11:30

w salach według załączonego harmonogramu.

Rozpoczęcie roku szkolnego klasy 1
Rozpoczęcie roku szkolnego klasy 2-4
Rozpoczęcie roku szkolnego klasy 5-8

 Posted by at 09:38