Rekrutacja 2018/2019

 Szkoła  Komentowanie nie jest możliwe
sty 262018
 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 147/2018

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

ZMPK_2018_147
Zarządzenie-terminarz_

2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 148/2018

w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, powstałych z przekształcenia gimnazjów

ZMPK_2018_148

 

 Posted by at 17:36

1% podatku

 Szkoła  Komentowanie nie jest możliwe
sty 252018
 

Szanowni Rodzice oraz sympatycy Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie

Dyrekcja, Rada Rodziców oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie bardzo serdecznie dziękują za przekazane w ubiegłym roku wpłaty na rzecz szkoły, które wyniosły łącznie 888,30 zł. Zebrana kwota zostanie wykorzystana na zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie pracowni.

Jeśli chcecie  pomóc  uczniom naszej Szkoły prosimy o przekazanie 1% swojego podatku
dla Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”– Szkoła Podstawowa nr 27 w Krakowie również w tym roku.

nr KRS 0000052078

Dla wszystkich osób zainteresowanych przekazaniem 1% dla Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie podajemy instrukcję wypełnienia odpowiednich rubryk w PIT 28,36,36L,37,38 lub 39: Continue reading »

 Posted by at 11:32
sty 222018
 

Nasza szkoła przyłączyła się do programu edukacyjnego „Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady”. Głównym celem programu jest kształtowanie proekologicznych postaw związanych z selektywną zbiórką odpadów i ochroną środowiska wśród dzieci i młodzieży, a także zorganizowanie w szkołach właściwego systemu segregacji odpadów. Program został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Program obejmuje m.in.

  • zorganizowanie w szkołach właściwego systemu selektywnej zbiórki odpadów, zarówno na zewnątrz budynku, jak i wewnątrz (wyposażenie pomieszczeń szkolnych w zestawy koszy do segregacji odpadów).

  • Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na temat sortowania odpadów i recyklingu (na terenie szkoły)
  • Przeprowadzenie w siedzibie MPO warsztatów edukacyjnych dla uczniów, połączonych ze zwiedzaniem Lamusowni. Podczas zajęć będą omawiane zagadnienia dotyczące funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków, a także recyklingu surowców wtórnych.

 Więcej informacji na http://mpo.krakow.pl/najlepiej

 Posted by at 19:35

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczy Świetlik

 Szkoła  Komentowanie nie jest możliwe
sty 152018
 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1 – 7 do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych

Termin konkursu: 13 marca 2018 r. Opłata za uczestnictwo w konkursie: 10 zł

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele przyrody i biologii (w klasach 4-7)

lub wychowawcy (w klasach 1-3) w terminie do 29 stycznia 2018r.

Szczegółowe informacje o konkursie www.swietlik.edu.pl

 Posted by at 12:56