Dyrektor szkoły

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Kaltenberg

WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr Ewa Adamczyk
mgr Anna Piech