Grono pedagogiczne

 

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Alicja Kostrz

WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Kaltenberg
mgr Anna Piech

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Agnieszka Barber

PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Natalia Serafin

LOGOPEDA SZKOLNY
mgr Elżbieta Tylicka

TERAPEUTA SZKOLNY
mgr Agata Cierniak
mgr Elżbieta Tylicka

Nauczanie zintegrowane

KLASY I
mgr Grażyna Cekiera- Ia
mgr Barbara Janeczek- Ib
mgr Iwona Śliwerska- Ic
mgr Joanna Walczak- Id

KLASY II
mgr Agnieszka Klupa– IIa
mgr Marta Szafran- IIb

mgr Monika Widulińska- IIc
mgr Teresa Lalik- IId
mgr Renata Pogorzelska- IIe

KLASY III
mgr Małgorzata Ankowska- IIIa
mgr Halina Kusak- IIIb
mgr Joanna Sieńko- IIIc
mgr Justyna Sułowska- IIId

Nauczanie przedmiotowe

RELIGIA
mgr Adam Berski
ksiądz mgr Janusz Korepta
ksiądz mgr Paweł Ostwald
ksiądz mgr Wojciech Nitka

JĘZYK POLSKI
mgr Joanna Grążko-Broda
mgr Kamila Kleszcz-Kosek
mgr Izabela Liput
mgr Katarzyna Olma-Czarnecka
mgr Dariusz Bukowski

mgr Joanna Waligóra

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Justyna Borek
mgr Katarzyna Pawłowska
mgr Joanna Siemczonek-Plis
mgr Elżbieta Chruścicka
mgr Magdalena Perec

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Ewelina Gniewek

JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Agnieszka Michalik

MATEMATYKA
mgr Julia Iglar
mgr Agata Juda
mgr Magdalena Mazgaj
mgr Anna Piech
mgr Ewa Tondera
mgr Elżbieta Żuchowicz

HISTORIA
mgr Jolanta Adamczyk
mgr Anna Maria Myrek

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Joanna Wilczek

PRZYRODA
mgr Renata Cewe-Satora
mgr Alicja Kostrz

BIOLOGIA
mgr Renata Cewe-Satora
mgr Katarzyna Madej

GEOGRAFIA
mgr Małgorzata Bartczak
mgr Katarzyna Madej

FIZYKA
mgr Irena Michalak

CHEMIA
mgr Marta Lewandowska

MUZYKA
mgr Dorota Garścia

PLASTYKA
mgr Anna Śmiałowska-Płaneta

TECHNIKA
mgr inż. Zbigniew Hanusiak

INFORMATYKA
mgr Beata Rokosz
mgr Adam Berski
mgr Marta Lewandowska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr inż. Zbigniew Hanusiak

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Elżbieta Kaltenberg
mgr Rafał Michalik
mgr Anna Suchan
mgr Sławomir Świder
mgr Jan Kret
lic. Maciej Śliski

DORADZTWO ZAWODOWE
mgr Sylwia Tyszkiewicz

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Ewa Bogdanowska-Spuła

SZACHY
mgr Ryszard Budkiewicz

BIBLIOTEKA
mgr Małgorzata Cymbor-Dziedzicka
mgr Lidia Tabor

ŚWIETLICA
mgr Anna Marcinkowska
mgr
Dorota Mączek

mgr Kamila Steliga
mgr Sylwia Tyszkiewicz
mgr Dorota Zachwieja
mgr Lidia Tabor
mgr Natalia Sala
mgr Anna Kucharska

mgr Anna Wolińska
mgr Aleksandra Kluzek
mgr Joanna Radzik

 Posted by at 16:21