Grono pedagogiczne

 

 

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Alicja Kostrz

WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Kaltenberg
mgr Anna Piech

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Agnieszka Barber

PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Marta Radzik

LOGOPEDA SZKOLNY
mgr Elżbieta Tylicka

TERAPEUTA SZKOLNY
mgr Agata Cierniak
mgr Elżbieta Tylicka

 

Nauczanie zintegrowane

KLASY I
mgr Agnieszka Klupa– Ia
mgr Marta Szafran- Ib

mgr Monika Widulińska- Ic
mgr Teresa Lalik- Id
mgr Renata Pogorzelska- Ie

KLASY II

mgr Małgorzata Ankowska- IIa
mgr Halina Kusak- IIb
mgr Joanna Sieńko- IIc

mgr Justyna Michnowicz- IId

KLASY III
mgr Grażyna Cekiera- IIIa
mgr Barbara Janeczek- IIIb
mgr Iwona Śliwerska- IIIc
mgr Joanna Walczak- IIId

 

Nauczanie przedmiotowe

RELIGIA

mgr Adam Berski
ksiądz mgr Wojciech Nitka
ksiądz mgr Wojciech Dzioboń
ksiądz mgr Paweł Ostwald

JĘZYK POLSKI

mgr Joanna Grążko-Broda
mgr Kamila Kleszcz-Kosek
mgr Anna Makuła
mgr Katarzyna Olma-Czarnecka
mgr Dariusz Bukowski
mgr Joanna Waligóra
mgr Barbara Ziętek-Baćkowska

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Justyna Borek
mgr Katarzyna Pawłowska
mgr Joanna Siemczonek-Plis
mgr Elżbieta Chruścicka
mgr Magdalena Perec

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Ewelina Gniewek

JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Agnieszka Michalik

MATEMATYKA
mgr Agata Juda
mgr Anna Piech
mgr Ewa Tondera
mgr Magdalena Mazgaj
mgr Elżbieta Żuchowicz

mgr Julia Iglar

HISTORIA

mgr Jolanta Adamczyk
mgr Marcin Strumiński
mgr Anna Maria Myrek

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Sławomir Siemiński

PRZYRODA

mgr Renata Cewe-Satora
mgr Alicja Kostrz
mgr Katarzyna Madej

BIOLOGIA

mgr Katarzyna Madej
mgr Joanna Micał

GEOGRAFIA

mgr Sabrina Starowicz-Kukla

FIZYKA

mgr Irena Michalak

CHEMIA

mgr Joanna Micał

MUZYKA

mgr Dorota Garścia

PLASTYKA

mgr Anna Śmiałowska-Płaneta

ZAJĘCIA TECHNICZNE/ TECHNIKA
mgr inż. Zbigniew Hanusiak

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/INFORMATYKA

mgr Beata Rokosz
mgr Adam Berski
mgr Jolanta Adamczyk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr inż. Zbigniew Hanusiak

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Elżbieta Kaltenberg
mgr Rafał Michalik
mgr Anna Suchan
mgr Sławomir Świder
mgr Jan Kret
lic. Maciej Śliski

DORADZTWO ZAWODOWE

mgr Sylwia Tyszkiewicz

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Ewa Bogdanowska-Spuła

BIBLIOTEKA

mgr Małgorzata Cymbor-Dziedzicka

ŚWIETLICA

mgr Anna Marcinkowska
mgr
Dorota Mączek

mgr Kamila Steliga
mgr Sylwia Tyszkiewicz
mgr Dorota Zachwieja
mgr Lidia Tabor
mgr Natalia Sala
mgr Anna Kucharska
mgr Anna Wolińska

 Posted by at 16:21