Historia

Lipiec 1981 r.
Rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej nr 27 na osiedlu Piaski Nowe

1 IX 1983 r.
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1983/1984. Dyrektorem szkoły jest
pan mgr Tadeusz Dziób. Funkcje wicedyrektorów pełnią panie: Jadwiga Gurgul oraz mgr Barbara Zbrońska-Pokrzywa.
Do szkoły uczęszcza 1280 uczniów, uczy w niej 73 nauczycieli.

12 XII 1983 r.
Wydano pierwszy obiad w stołówce szkolnej.

11 II 1984 r.
Odbyła się pierwsza lekcja w sali gimnastycznej.

21 – 24 II 1984 r.
Po raz pierwszy uczniowie uczestniczyli w szkolnych zabawach karnawałowych.

5 VI 1984 r.
Uroczystość nadania imienia szkole. W tym dniu szkoła stała się sto osiemdziesiątą w Polsce oraz drugą w Krakowie szkołą, noszącą imię Marii Konopnickiej.
W uroczystości znakomicie wyreżyserowanej i scenograficznie wkomponowanej w surowy pejzaż osiedla udział wzięły obok władz oświatowych oraz władz Dzielnicy Podgórze, prawnuczka poetki- pani Joanna Modrzejewska oraz praprawnuczka- pani Maria Rajpold. Po odsłonięciu popiersia Marii Konopnickiej, którego autorem jest rzeźbiarz- pan J. Ogrodnik, Joanna Modrzejewska życzyła dzieciom, aby brały przykład ze swej patronki, „by będąc wrażliwymi na ludzką krzywdę gorąco miłowały ojczyznę.”

VI 1984 r.
Zakończyły się prace zagospodarowania terenu wokół szkoły ( boiska sportowe, tereny zielone).

1 IX 1984 r.
Uczniowie rozpoczęli naukę w 49 oddziałach. Funkcję wicedyrektora powierzono panu mgr. Waldemarowi Tarkowskiemu. Pełnił ją przez dwa lata tzn. do końca roku szkolnego 1985/1986.

17 – 19 V 1985 r.
Odbył się „Ogólnopolski zlot szkół podstawowych noszących imię Marii Konopnickiej”. Wzięła w nim udział trójka uczniów naszej szkoły. Zdobyli
III wyróżnienie w IX „Konkursie Konopnicjańskim”.

25 XI 1985 r.
Pięćdziesięcioosobowa delegacja uczniów szkoły wzięła udział w zebraniu Koła Terenowego Towarzystwa Marii Konopnickiej w Teatrze Groteska. Odbyło się ono w dniu 75 rocznicy śmierci poetki. Zarząd Główny Towarzystwa z siedzibą w Warszawie przyznał szkole pamiątkowy medal, w dowód uznania działalności szkoły, mającej na celu propagowanie twórczości poetki.

V 1985 r.
Agnieszka Fidos z klasy VIII d zdobywa II miejsce w olimpiadzie wojewódzkiej z chemii, Aleksandra Szydło z klasy VIII a – IV miejsce w olimpiadzie wojewódzkiej z języka polskiego.

23 V 1986 r.
Dokładnie w 144 rocznicę urodzin poetki na budynku szkoły odsłonięto płaskorzeźbę z wizerunkiem Marii Konopnickiej. Obok płaskorzeźby słowa poetki: „Cokolwiek czynim, czyńmy tak, by przyszłość rosła z pracy”.
Pomysłodawcą usytuowania płaskorzeźby na frontonie budynku był prof. Alojzy Siwecki, który wcześniej podarował szkole portret poetki. Płaskorzeźbę wykonali studenci ASP pod kierunkiem prof. Antoniego Hajdeckiego.

XI 1986 r.
Na emeryturę odchodzi wicedyrektor szkoły pani Jadwiga Gurgul.

XII 1986 r.
Wicedyrektorem szkoły zostaje pani mgr Teresa Opuszyńska. Pełniła tę funkcję do końca roku szkolnego 1990/1991.

19 XII 1986 r.
Delegacja uczniów szkoły wzięła udział w uroczystości odsłonięcia na osiedlu Podwawelskim pomnika Marii Konopnickiej.

V 1987 r.
Szkoła może poszczycić się po raz kolejny laureatami olimpiad przedmiotowych: Michał Bajer z klasy VIII d zajął I miejsce w olimpiadzie wojewódzkiej z chemii oraz VIII miejsce w olimpiadzie z matematyki, Monika Bochenek z klasy VIII d – VII miejsce w olimpiadzie wojewódzkiej z matematyki.

26 II 1988 r.
Szkołę odwiedził aktor Tomasz Mędrzak, odtwórca roli Stasia Tarkowskiego w filmie pt. „W pustyni i w puszczy”.

21 III 1989 r.
Urząd Miasta Krakowa w uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy dydaktyczno- wychowawczej przyznał szkole prawo posiadania sztandaru

10 XI 1989 r.
W budynku szkoły miała miejsce uroczystość wręczenia sztandaru . Przewodnim hasłem uroczystości były słowa Marii Konopnickiej: „Budujemy miłej ojczyźnie dom”.

VI 1990 r.
Na emeryturę odchodzi dyrektor szkoły pan mgr Tadeusz Dziób.

3 IX 1990 r.
W dniu inauguracji roku szkolnego 1990/1990 wszystkich powitał nowy dyrektor szkoły pan mgr Jacek Tomaszewski. Funkcje wicedyrektorów pełnią panie: mgr Teresa Opuszyńska oraz mgr Barbara Zbrońska-Pokrzywa.

4 – 15 III 1991 r.
W Galerii Pałacu Młodzieży miała miejsce wystawa rzeźby, malarstwa i grafiki pt. „Sztuka wyobraźni”, na której prezentowane były dokonania artystyczne uczniów naszej szkoły.
W latach 1984 – 1992 uzdolnieni plastycznie uczniowie szkoły odnosili liczne sukcesy w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Były to m. in.:
– pierwsza nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Polska ziemia sercem malowana” ( 1987 r.)
– pierwsza, druga i trzecia nagroda w Wojewódzkim Konkursie „W krainie baśni filmowej” ( w latach 1987, 1988, 1989 ).
– Druga nagroda w IX Ogólnopolskim Konkursie Szkół Podstawowych im. Marii Konopnickiej ( 1985 ).
– Trzynaście nagród i czternaście wyróżnień w Wojewódzkim Konkursie „W świecie baśni filmowej” ( 1991 ).
– Trzy nagrody i pięćdziesiąt wyróżnień w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Ptaki są wokół nas” ( 1990 ).
– Nagroda w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Pod rodzinnym niebem” zorganizowanym z okazji odbywającej się w Krakowie Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

IX 1991 r.
Wicedyrektorem szkoły zostaje pani mgr Maria Liberek ( do końca roku szkolnego 1992/1993).

8 IV 1992 r.
Szkołę odwiedził dwudziestokrotny Mistrz Polski w rajdach samochodowych Marian Bublewicz.

rok szkolny 1993/1994
– W budynku Szkoły Podstawowej nr 27 rozpoczyna swą działalność XXIX Liceum Ogólnokształcące. Mieści się ono na drugim piętrze budynku.
– 17 II 1994 r. powstaje Klub Sportowy „Piaski” z siedzibą w naszej szkole; pan dyrektor Jacek Tomaszewski zostaje prezesem Klubu.
– Naszą szkołę odwiedzili aktorzy: Henryk Talar oraz Grażyna Barszczewska. Zaprezentowali spektakl oparty na „Słówkach” Tadeusza Boya- Żeleńskiego.

rok szkolny 1995/1996
– Wicedyrektorem szkoły zostaje pani mgr Marta Szafran. Pełni tę funkcję przez cztery lata tzn. do końca roku szkolnego 1998/1999.
– Od 1 IX 1995 r. do Szkoły Podstawowej nr 27 należą oddział mieszczące się w dawnej Szkole Podstawowej nr 146 przy ulicy Niebieskiej. Od tego dnia SP 27 ( wraz z oddziałami z ul. Niebieskiej) oraz XXIX LO funkcjonują jako Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13.
– Przy Klubie Sportowym „Piaski” powstają korty tenisowe ( do chwili obecnej uczniowie nieodpłatnie z nich korzystają w ramach lekcji wychowania fizycznego).

1997 r.
Uczeń naszej szkoły Paweł Filek zajął II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym w Żaganiu. Brał także udział w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Miłosza Magina w Paryżu, na którym zdobył wyróżnienie.

VI 1997 r.
Z inicjatywy dyrektora szkoły zostaje ustanowiona nagroda dla najlepszego ucznia kończącego szkołę, który posiada szczególne osiągnięcia w nauce, a jego zachowanie jest wzorem dla innych.

1 IX 1998 r.
W związku z reformą szkolnictwa, Szkoła Podstawowa nr 27 zostaje przekształcona w 6-letnią szkołę podstawową.

1 IX 1998 r.
XXIX liceum Ogólnokształcące zostaje przeniesione do budynku mieszczącego się przy ulicy Cechowej.
Do Szkoły Podstawowej nr 27 nadal należą oddziały mieszczące się w budynku przy ulicy Niebieskiej. Szkoły ostatni rok działają pod nazwą Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13.

26 XI 1998 r.
Uroczyste obchody 15-lecia Szkoły Podstawowej nr 27.

VI 1999 r.
Po raz pierwszy uczniowie klas VI jako absolwenci opuszczają szkolę .

IX 1999 r.
Dyrektorem szkoły zostaje pani mgr Alicja Kostrz, natomiast wicedyrektorem pani mgr Elżbieta Kaltenberg. W szkole uczy się 472 uczniów w 18 oddziałach. Pracuje w niej 41 nauczycieli.

X 1999 r.
Pani Elżbieta Kaltenberg zostaje prezesem Klubu Sportowego „Piaski”.

XI 1999 r.
Wychodzi pierwszy numer gazetki szkolnej „27 Posterunek”. Opiekę redakcyjną powierzono pani Zofii Corze.

20 I 2000 r.
Uczeń klasy V c Tomasz Kalisz zdobył wyróżnienie w kategorii marionetki
w Eliminacjach Wojewódzkich Międzynarodowego Dziecięcego Biennale Lalki Teatralnej.

6 V 2000 r.
Uczeń klasy VI b Łukasz Krężołek zdobywa I miejsce w konkursie recytatorskim: „Poezja polska-od Reja do Noblistów” zorganizowanym przez Dom Kultury „Podgórze”.

VI 2000 r.
Nagroda przyznawana dla najlepszego ucznia – absolwenta szkoły, otrzymuje
z inicjatywy dyrektora szkoły oficjalną nazwę: „Primus inter pares”( łac. pierwszy wśród równych sobie ).

XII 2000 r.
SP 27 to jedna z sześciu szkół krakowskich, w których jest realizowany program „Młody las”, przygotowany przez Referat ds. Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Krakowa. „Młody las” jest projektem rekreacyjno-edukacyjnym skierowanym do dzieci i młodzieży, które mogą spędzić wolny czas korzystając z zajęć popołudniowych organizowanych w szkole. Zajęcia cechuje różnorodność form i zróżnicowanie ze względu na wiek i potrzeby uczestników.

20 VI 2000 r.
Szkoła żegna po raz ostatni absolwentów klas ósmych.

27 III 2001 r.
Klasa V b zdobywa II miejsce w VII Podgórskich Dziecięcych Prezentacjach Teatralnych „Tęcza 2001”. Uczniowie zaprezentowali sztukę pt. „Bajka o rybaku i złotej rybce, czyli rzecz o chciwości”.

13 X 2001 r.
Już po raz trzeci szkoła jest współorganizatorem imprezy kulturalno-rekreacyjnej „Pożegnanie lata 2001”. Idea festynu to integracja lokalnej społeczności poprzez udział w licznych przygotowanych na ten dzień atrakcjach. W programie: zawody sportowe, konkursy i zabawy dla dzieci,
a także występy zespołów artystycznych.

30 X 2001 r.
Klasa V b zdobywa III miejsce w „I Krakowskim Zlocie Duchów i Duszków”, który odbył się w Gimnazjum nr 34. Uczniowie zaprezentowali sztukę pt. „Taniec pięciu duszków”.

22 II 2002 r.
Szkołę wizytuje Jego Ekscelencja Biskup Jan Szkodoń.

22 II 2002 r.
Szkoła bierze udział w projekcie „Akademia Misia Ratownika”. Projekt, którego hasło brzmi: ”Misie ratują dzieci”, powstał po to, aby zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem dzieci. Projekt przeznaczony dla dzieci z klas I – III ma nauczyć najmłodszych przewidywania zagrożeń oraz przybliżyć im przepisy ruchu drogowego.

16 IV 2002 r.
Przedstawieniem pt. „Pampilio”, przygotowanym przez klasę VI c pod kierunkiem pani Anny Makuły dokonano w szkole otwarcia sali teatralnej.

Co roku w sali teatralnej prezentowane są dla całej szkolnej społeczności jasełka oraz przedstawienia z okazji Świąt Wielkanocnych przygotowane przez uczniów pod kierunkiem pana Adama Berskiego.
W latach 2002 – 2007 uczniowie obejrzeli w sali teatralnej wiele spektakli, które przygotowali pod kierunkiem swoich wychowawców. Oto ich tytuły:

Klasy I-III
„Na jagody”, „Calineczka”, „Powitanie wiosny”, „Jaś i Małgosia”, „Kłopoty leśnego krasnala”, „Tomcio Paluszek”, „Komputer i bajki”, „A my to wszystko wiemy i książki szanujemy”, przedstawienie kukiełkowe: „Szopka Krakowska”, „Smok ze smoczej jamy”, „Wielkanocny zajączek”, „Spotkanie
z Panią Wiosną”, „Na ratunek ziemi”, „Trzy życzenia”, „Jesienny las”, „Aby zdrowym być, trzeba mądrze żyć”, „Jarzynki babci Balbinki”, „Kot w butach”, „Szewczyk Dratewka”, „Kopciuszek”, „Baśń o śpiącej królewnie”, „Bajka o królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach”.

Klasy IV-VI
„Dziady cz. II”, „Taniec pięciu duszków”, „Mały książę”, „Pani Twardowska”, „Kapciuszek”, „Nie ma tego złego”, „Jest taki kwiat”, „Czerwone Kapturki”, „Kara”, „Smocze perypetie”, „Milek Kłamczuch”, „Kot w butach”, „Prawo jazdy”, „Najważniejsze”.

W sali teatralnej odbywają się także spotkania z okazji Dnia Matki, Dnia Babci itp. przygotowywane przez wychowawców klas 0-VI wraz z uczniami.

1 IX 2002 r.
– w szkole uczy się 386 uczniów w 13 oddziałach, pracuje w niej 33 nauczycieli.
– Rozpoczyna się realizacja autorskiego programu pani Teresy Kalisz- nauczyciela techniki i plastyki pt. „Edukacja regionalna . Dziedzictwo kulturowe w regionie Małopolska”.

21 III 2003 r.
Uroczyste obchody 20-lecia szkoły. Po raz pierwszy zostaje odśpiewany hymn szkoły, którego autorami są uczniowie.

IV 2003 r.
W roku szkolnym 2002/2003 szkoła po raz pierwszy wzięła udział w Festiwalu Kultury Szkół Dzielnicy XI. Dzięki temu uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności w międzyszkolnych konkursach: recytatorskim, poetyckim, teatralnym, instrumentalnym i piosenki. Klasa III a zdobyła II miejsce
w konkursie teatralnym prezentując sztukę pt. „Kopciuszek”, a klasa V b zajęła także II miejsce przedstawiając nowatorski spektakl pt. „Kapciuszek”.
Ponadto Dominika Osak z klasy I a zajęła II miejsce w konkursie plastycznym, Justyna Marczewska z klasy V a – III miejsce w konkursie recytatorskim, Paulina Cekiera z klasy VI a zajęła I miejsce, a Wit Zieliński z klasy V b
– III miejsce w konkursie instrumentalistów.

V 2003 r.
– Drużyna naszej szkoły ( mini-koszykówka dziewcząt ) zdobywa III miejsce w Mistrzostwach Gminy Kraków.
– Uczniowie klasy VI a: Justyna Marczewska oraz Maciej Mech zostają finalistami Małopolskiego Konkursu Humanistycznego.

Rok szkolny 2004/2005
– Naukę rozpoczyna 393 uczniów w 15 oddziałach, pracę – 29 nauczycieli.
– Ulegają likwidacji należące do SP 27 oddziały mieszczące się przy ulicy Niebieskiej. Od IX 2005 r. uczniowie z Kosocic i Soboniowic rozpoczynają naukę w budynku SP 27. Są dowożeni do szkoły oraz odwożeni do miejsc zamieszkania po zakończonych lekcjach specjalnym szkolnym autobusem.
– Uczennica Lilianna Marczewska z klasy V a zostaje laureatką ogólnopolskiego konkursu: „Dzieci piszą bajki”. Nagrodą w konkursie było zamieszczenie pracy konkursowej L. Marczewskiej w książce pod tym samym tytułem, wydanej przez Wydawnictwo Bellona, które konkurs ogłosiło.
– Z inicjatywy pani Teresy Kalisz powstaje Szkolna Galeria „Pędzelek”, w której eksponowane są prace plastyczne uczniów wykonane podczas lekcji plastyki oraz „Koła rękodzieła artystycznego”. Od wielu lat uczniowie pod kierunkiem p. T. Kalisz uczestniczą w konkursach międzyszkolnych, dbają o wystrój szkoły, wykonując okolicznościowe dekoracje oraz prace, które eksponowane są na cyklicznych szkolnych wystawach.
– Odbył się Wojewódzki Turniej „Animatora” w piłce nożnej chłopców na którym drużyna naszej szkoły zajęła II miejsce.

V 2006 r.
– W Mistrzostwach Szkół Podstawowych Gminy Kraków ( mini-piłka ręczna dziewcząt) drużyna naszej szkoły zajęła III miejsce.

Rok szkolny 2006/2007
– Klasa III b pod kierunkiem pani Barbary Janeczek bierze udział w odbywającym się co roku „Konkursie Szopek Krakowskich”. Uczniowie zdobywają wyróżnienie, co jest niewątpliwie wielkim sukcesem, biorąc pod uwagę fakt, że do konkursu zgłoszonych było 146 szopek ( w tym 100 wykonanych przez dzieci i młodzież).
– Szkołę wizytuje Jego Ekscelencja Biskup Jan Zając ( 2 III 2007 r.)
– Odbył się Turniej GEFCO CUP w piłce nożnej chłopców w ramach akcji: „Kraków gra, jestem za”; drużyna z naszej szkoły zajęła II miejsce; nagrody rzeczowe i medale zawodnicy odebrali na murawie stadionu KS „Wisła” z rąk Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego.
– Uczeń Mateusz Jabłonka z klasy III b brał udział w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych”.

Lata 2000-2007
– Szkoła Podstawowa nr 27 jest nowoczesną placówka wyposażoną w monitoring oraz pracownię komputerową z dostępem do Internetu.
– W roku 2000 rozpoczęła się modernizacja szkoły: do końca roku 2007 wyremontowana została sala gimnastyczna, wymieniono prawie wszystkie okna, odmalowano korytarze, sukcesywnie remontuje się łazienki.
– Nauczyciele dbają o to, aby szkoła była nie tylko miejscem bezpiecznym ale i przyjaznym uczniowi.
– Nadrzędnym celem podejmowanych przez nauczycieli działań jest nauczenie uczniów rzetelnej pracy, odpowiedzialności za swoje czyny, szacunku do drugiego człowieka, tak, aby przygotować młodych ludzi do życia we współczesnej rzeczywistości.
– Szkoła oferuje swoim uczniom naukę w godzinach przedpołudniowych, naukę języka angielskiego od klasy I oraz bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
– Poza zajęciami obowiązkowymi SP 27 proponuje swoim wychowankom różnorodne zajęcia pozalekcyjne, które pozwalają uczniom na rozwój zainteresowań i pogłębienie wrażliwości.
– Szkoła otwiera dla uczniów szeroką ofertę pozalekcyjnych zajęć sportowych ( także przy KS „Piaski” ).
– W skali dzielnicy i województwa nasi uczniowie biorą udział i zdobywają nagrody w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, teatralnych, plastycznych oraz zawodach sportowych.
– Od roku 2003 szkoła aktywnie uczestniczy W Festiwalu Kultury Szkół Dzielnicy XI.
– Od 1999 r. jest organizatorem imprez plenerowych: „Pożegnanie lata”, lub „Powitanie lata”.
– Ważną rolę w życiu szkoły odgrywa Samorząd Uczniowski, którego opiekunką przez wiele lat była pani Halina Dec ( od roku szkolnego 2000/2001 funkcję tę pełni pani Anna Makuła). Samorząd od wielu lat z powodzeniem organizuje różne akcje na terenie szkoły, są to m. in. „Góra grosza”, „Gwiazdka dla zwierzaków”, „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, zbiórki zabawek dla domów dziecka itp.
– Szkolne Koło PCK pod kierunkiem pani Renaty Cewe-Satory przeprowadza akcje: „Wyprawka dla żaka” oraz przedświąteczne zbiórki żywności dla ubogich rodzin; każdego roku uczniowie biorą udział w akcji „Sprzątanie świata”; szkoła uczestniczy także w ogólnopolskiej akcji organizowanej pod hasłem „Pola nadziei”.

W roku szkolnym 2007/2008 naukę w szkole rozpoczęło 375 uczniów w 17 oddziałach, pod kierunkiem 33 nauczycieli.
W kwietniu 2008 r. odbędą się obchody 25-lecia szkoły.
W latach 1999-2007 na emeryturę odeszło dziesięciu nauczycieli. Są to:
p. Halina Dec, p. Danuta Łapkowska, p. Anna Pałka, p. Maria Bocian.
p. Edwrad Szklarczyk,, p. Danuta Jakóbczyk, p. Lidia Krygier,
p. Bożena Grelak, p. Teresa Kalisz oraz pani Maria Starowicz.
Najdłużej pracują w szkole następujący nauczyciele:
p. Grażyna Cekiera, p. Teresa Kalisz, p. Teresa Opuszyńska, p. Marta Szafran, p. Zofia Cora,  oraz p. Barbara Strach.

Historię szkoły opracowała:
Małgorzata Dziedzicka