Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

31.08.2021 r.

Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej  inaugurująca nowy rok szkolny:                                                                                                                                    

   • godz. 17.00 – kl. I-IV                                                                                                                                                                                                

   • godz. 18.00 – kl. V-VIII

Zaproszenie kieruję do uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły

01.09.2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole:

   • godz. 9.00- kl. IV-VIII    

   • godz. 10.00- kl. II-III

   • godz. 11.00- kl. I              

Uczniowie gromadzą się w salach lekcyjnych na spotkaniu ze swoimi wychowawcami według harmonogramu zawierającego przydziały sal (załącznik).

Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk i noszenia maseczek w ciągach komunikacyjnych.

Przydział sal