Sie 282020
 

Dyrekcja szkoły, w związku z bezpieczeństwem uczniów, informuje o zasadach organizacyjnych pracy w nowym roku szkolnym:

  1. W dniu 1 września 2020 roku uczniowie wchodzą do budynku głównym i bocznym wejściem od frontu szkoły, bezpośrednio do sal lekcyjnych.
  2. Od  2 września 2020 roku uczniowie klas 1-4 wchodzę do budynku bocznym wejściem od frontu szkoły.
  3.  Od  2 września 2020 roku uczniowie klas 5-8 wchodzę do budynku głównym wejściem.
  4.  Uczniowie klas 1-8 mają obowiązek noszenia maseczek  w ciągach komunikacyjnych.
  5.  Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa rodzice  mają zakaz wstępu do szkoły.
 Posted by at 19:48

Sorry, the comment form is closed at this time.