Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

– Imię i nazwisko: Marlena Dyrek
– Adres siedziby IOD: ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków
– Adres mailowy: inspektor1@mjo.krakow.pl