O nas

Szkoła Podstawowa nr 27 znajduje się przy ul. Podedworze na osiedlu Piaski Nowe w Krakowie. Uczy się w niej 644 dzieci pod kierunkiem 56 nauczycieli będących kadrą wykwalifikowanych i doświadczonych pedagogów.
Budynek szkolny jest monitorowany. Szkoła posiada: 22 sale lekcyjne, 2 sale gimnastyczne, boisko do piłki siatkowej, koszykowej i nożnej, siłownię, pracownię komputerową, stołówkę, bibliotekę z czytelnią oraz świetlicę czynną w godz. 6.30 – 17.00.
Uczniowie mają też możliwość korzystania z gabinetu lekarskiego.
Szkoła oferuje swoim uczniom naukę w zespołach klasowych,  które nie przekraczają liczby 26 osób oraz naukę języka angielskiego od klasy I.
Poza zajęciami obowiązkowymi SP 27 proponuje swoim wychowankom zajęcia w różnorodnych kołach zainteresowań:
– Koło matematyczne, historyczne oraz „Szkolny Klub Europejski”
– Koło języka angielskiego
– Koło plastyczne (dla młodszych i starszych dzieci),
– Koło teatralne,
– Koło komputerowe,
– Gry i zabawy dla dzieci młodszych,
a także zajęcia sportowe przy Klubie Sportowym „Piaski”.
Na terenie szkoły organizowane są rozmaite konkursy (np.: „Konkurs wiedzy o Krakowie”, „Konkurs baśni”, konkursy historyczne, plastyczne i inne) dające dzieciom szanse na wszechstronny rozwój.
W skali dzielnicy i województwa nasi uczniowie biorą udział i zdobywają nagrody w konkursach przedmiotowych, plastycznych, recytatorskich oraz zawodach sportowych.
Każdego roku szkoła uczestniczy w Festiwalu Kultury Szkół Dzielnicy XI.
Uczniowie SP 27 objęci są opieką pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.
W szkole prowadzone są także odpłatne zajęcia w ramach Szkoły Języka angielskiego „Word” oraz Szkoły Tańca „As”.
Ważną rolę w życiu szkoły odgrywają: Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców.
Szkoła współpracuje z Radą Dzielnicy XI, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich nr 28 przy Parafii Matki Bożej Różańcowej, Spółdzielnią Mieszkaniową Piaski Nowe, Klubem Sportowym „Piaski”, dzięki czemu ma możliwość organizowania różnorodnych imprez. Są to m.in: „ Powitanie lata”, „ Pożegnanie lata”, akcje: „Zima w mieście”, „Lato w mieście .”