Organizacja roku szkolnego

 

INFORMACJA O PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 27
W ROKU SZKOLNYM 2017/ 2018

Wrzesień

04.09.2017  – Uroczyste rozpoczęcie r. szk. 2017/2018
godz.9:00 klasy I-III sala gimnastyczna
godz.11:00 klasy IV-VII sala gimnastyczna

12.09.2017 – Rada Pedagogiczna

13.09.2017 – Zebrania z rodzicami – wybór  przedstawicieli Rady Rodziców
godz. 17.00  – kl.1a,b,c,d ,2  b, c  d, 3b,e,f
godz. 18.00 – kl. 4a,b,c,d, 5b,c, e, 6a,c, 7a,b,c,d

14.09.2017 – Zebrania z rodzicami – wybór  przedstawicieli Rady Rodziców  
godz.
17.00 – kl.  2 a, 3 a,d, g
godz. 18.00 – kl. 3c,4e, f, 5a,d, 6b,

15.09.2017 –  Akcja „Sprzątanie świata
– po 3-ech godz. lekcyjnych kl. II-III
– po 4-tej godz. lekcyjnej kl. IV-VII

21.09.2017 – Zebranie z rodzicami dzieci uczęszczających na świetlicę – godz.17.00

25.09-29.09.2017 – Spotkania zespołów klasowych według harmonogramu każdego
miesiąca z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ucznia.

26.09.2017 –  Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

Październik

06.10.2017–Ślubowanie klas pierwszych godz. 9:00

12.10.2017– Apel z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej
kl. I-III    – godz.11.30
kl. IV-VII –  godz.10.30

13.10.2017 – Rada pedagogiczna z okazji święta KEN

Listopad

10.11.2017 –  Apel z okazji Święta Niepodległości
kl. I-III – godz.11.30
kl. IV-VII  – godz.10.30

14.11.2017 –  Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

22.11.2017 –  Zebrania z rodzicami
godz. 17.00  – kl.1a,b,c,d ,2  b, c,  d, 3b,e,f
godz. 18.00 – kl. 4a,b,c,d, 5b,c, e, 6a,c, 7a,b,c,d

23.11.2017 –  Zebrania z rodzicami
godz. 17.00 – kl.  2 a, 3 a,d, g
godz. 18.00 – kl. 3c, 4e, f, 5a,d, 6b,

Grudzień

06.12.2017 – Mikołajki

22.12.2017 –  Jasełka

23.12.2017– 01.01.2018 – Przerwa świąteczna

Styczeń

16.01.2018 –  Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

26.01.2018 – Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych

30.01.2018–  Konferencja klasyfikacyjna

31.01.2018 –  Zebrania z rodzicami
godz. 17.00  – kl.1a,b,c,d ,2  b, c  d, 3b,e,f
godz. 18.00 – kl. 4a,b,c,d, 5b,c, e, 6a,c, 7a,b,c,d

 

Luty

01.02.2018 –  Zebrania z rodzicami
godz. 17.00 – kl.  2 a, 3 a,d, g
godz. 18.00 – kl. 3c, 4e, f, 5a,d, 6b,

06.02.2018 -Konferencja plenarna

07-08. 02.2018 – Zabawa karnawałowa
07.02.2018      – klasy  I-III
08.02.2018      –  klasy IV-VI

12 – 25.02.2018 – Ferie zimowe

27.02.2018 -Dzień otwarty dla przyszłych pierwszoklasistów

Marzec

13.03.2018 –  Rada Pedagogiczna- szkoleniowa

28.03.2018 – Przedstawienie wielkanocne

29.03 -03.04.2018- Wiosenna przerwa świąteczna

 

Kwiecień

24.04.2018 – Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

25.04.2018 –  Zebrania z rodzicami
godz. 17.00  – kl.1a,b,c,d ,2  b, c  d, 3b,e,f
godz. 18.00 – kl. 4a,b,c,d, 5b,c, e, 6a,c, 7a,b,c,d

26.04.2018 –  Zebrania z rodzicami
godz. 17.00 – kl.  2 a, 3 a,d, g
godz. 18.00 – kl. 3c, 4e, f, 5a,d, 6b,

27. 04.2018 – Apel z okazji Święta 3-go Maja
kl. I-III – godz.11.30
kl. IV-VII  – godz.10.30

30.04.2018Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

Maj

02.05.2018 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04.05.2018Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.05.2018 – Dzień otwarty (powiadomienie o ocenach  niedostatecznych i braku promocji)
 godz. 17.00  – kl.1a,b,c,d ,2  b, c  d, 3b,e,f
godz. 18.00 – kl. 4a,b,c,d, 5b,c, e, 6a,c, 7a,b,c,d

24.05.2018- Dzień otwarty (powiadomienie o ocenach  niedostatecznych i braku promocji)
godz. 17.00 – kl.  2 a, 3 a,d, g
godz. 18.00 – kl. 3c,4e, f, 5a,d, 6b,

26.05.2018- Piknik rodzinny

Czerwiec

01.06.2018-  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

05.06.2018 – Wystawienie proponowanych ocen rocznych

06.06.2018 -Zebranie z rodzicami (powiadomienie o proponowanych ocenach rocznych)
godz. 17.00  – kl.1a,b,c,d ,2  b, c  d, 3b,e,f
godz. 18.00 – kl. 4a,c,f,d, 5b,c, e, 6a,c,

07.06.2018  – Zebranie z rodzicami (powiadomienie o proponowanych ocenach rocznych)
godz. 17.00 – kl.  2 a, 3 a,d, g
godz. 18.00 – kl. 3c ,4e,b,  5a,d, 6b,
7a,b,c,d

13.06.2018 – Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

14.06.2018 – Konferencja klasyfikacyjna

22.06.2018 – Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

23.06- 31.08.2018 – Ferie letnie

26.06.2018 – Plenarna Rada Pedagogiczna

 Posted by at 10:26