Pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta

Pedagog szkolny p. 112
mgr Piotr Węgrzyn

Psycholog szkolny p. 102
mgr Agata Wronicz

Logopeda szkolny p. 119
mgr Elżbieta Tylicka

Terapeuta p. 207
mgr Kamila Steliga
mgr Agnieszka Klupa
mgr Monika Widulińska