1% podatku na rzecz szkoły

Szanowni Rodzice oraz sympatycy Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców  Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie bardzo serdecznie dziękują za przekazane w ubiegłym roku wpłaty na rzecz szkoły, które wyniosły łącznie 724,86 zł. Zebrana kwota zostanie wykorzystana na zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie pracowni.

Jeśli  chcecie Państwo  pomóc  uczniom naszej Szkoły, prosimy o przekazanie 1% swojego podatku dla Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”– Szkoła Podstawowa nr 27 w Krakowie również w tym roku.

nr KRS 0000052078

Dla wszystkich osób zainteresowanych przekazaniem 1% dla Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie podajemy instrukcję wypełnienia odpowiednich rubryk w PIT 28, 36, 36L, 37, 38 lub 39:
1. W RUBRYCE WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO wpisujemy NR KRS:
0000052078
2. W RUBRYCE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE wpisujemy cel szczegółowy:
dla Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie

Zebraną kwotę przeznaczymy na zakup pomocy naukowych dla uczniów.

Bardzo prosimy o wzięcie udziału w akcji i rozpropagowanie jej wśród bliskich  i znajomych.
                                                                  Serdecznie  dziękujemy!!!