Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Piotr Węgrzyn

PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Agata Wronicz

LOGOPEDA SZKOLNY
mgr Elżbieta Tylicka

TERAPEUTA SZKOLNY
mgr Agnieszka Klupa
mgr Elżbieta Tylicka
mgr Kamila Steliga
mgr Monika Widulińska