Rada Rodziców

 

Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Wiesław Bondyra    – przewodniczący
Marta Rzucidło        – zastępca przewodniczącego
Łukasz Kurnik         –  skarbnik
Anna Oprocha          – członek
Ewelina Jurczak      – członek

Kontakt: rrsp27krakow@gmail.com

Konto bankowe Rady Rodziców:

Uwaga! Zmiana konta bankowego Rady Rodziców od nowego roku szkolnego.

W związku z wypowiedzeniem umowy Banku Pocztowego na prowadzenie konta dla Rad Rodziców jesteśmy zmuszeni do zmiany banku i numeru konta. Nowy rachunek zostanie udostępniony na początku roku szkolnego.

Regulamin Rady Rodziców:

KOMUNIKATY w roku szkolnym 2019/2020:
Informujemy, iż nagrody ufundowane z budżetu Rady Rodziców (karty podarunkowe Decathlon) dla uczniów klas 4-8 wpisywanych do „Złotej Księgi” są załadowane kwotą 30zł oraz karta ważna jest 2 lata tj. do dnia 26.06.2022r. Kartę można doładować i sprawdzić na stronie:
Dla klas 1-3 w tym roku dofinansowaliśmy do nagród 10zł na każde dziecko.

 

 

 Posted by at 18:16