Rada Rodziców

 

Szanowni rodzice „TRÓJEK KLASOWYCH”!
Dla wygodniejszej komunikacji pomiędzy nami w ważnych sprawach naszych dzieci, informacji przekazywanych dla rodziców „trójek klasowych” prosimy o wysłanie nam swojego e-maila na adres rrsp27krakow@gmail.com z podaniem swojego imienia i nazwiska, klasy i funkcji jaką w „trójce klasowej” pełnicie. E-mail ten będzie dodany do listy mailingowej.

Składki na RR wpłacane są przez skarbników klasowych.

Z góry dziękujemy za współpracę na rzecz szkoły i naszych dzieci.

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 27  30 – 686 Kraków,  ul. Podedworze 16                                 Nr konta:             94 1320 1856 2937 3934 2000 0001
Wysokość składki Rady Rodziców – 35,00 zł /semestr/ uczeń;w przypadku rodzeństwa w SP 27 -kwota na jedno dziecko proporcjonalnie  pomniejszona.Rada Rodziców przy SP 27 w Krakowie przeznacza składki rodziców na następujące cele :
- dofinansowanie konkursów i imprez ogólnoszkolnych;
- pomoc materialna dla dzieci najbiedniejszych w postaci dożywienia, odzieży, podręczników;
- dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań;
- dofinansowanie środków dydaktycznych, książek, sprzętu technicznego;
- dofinansowanie szkoły w celu jej upiększenia i poprawy funkcjonowania;
- wydatki doraźne;
Sposób wydatkowania może być w części zależny od życzeń osób lub organizacji wpłacających środki na rzecz rady.
 Posted by at 18:16