Rada Rodziców

 

Skład prezydium Rady Rodziców:

Mariusz Mleczko – przewodniczący
Wiesław Bondyra – zastępca przewodniczącego
Łukasz Kurnik – skarbnik
Kontakt: rrsp27krakow@gmail.com

Konto bankowe Rady Rodziców:

Przelewy od skarbników klasowych na ksero i składkę Rady Rodziców prosimy wpłacać na konto:
94 1320 1856 2937 3934 2000 0001
Prosimy w tytułem przelewu zawsze podawać klasę, z której wpływają środki.

Komunikaty:

3.
Rada Rodziców poszukuje sponsorów do współfinansowania programu profilaktyki zintegrowanej dla klas 7 i 8. Pragniemy współuczestniczyć w wychowaniu naszych dzieci również w szkole, poprzez zapewnienie im wartościowych profilaktycznych warsztatów. Program „Archipelag Skarbów” jest bardzo dobrze przyjmowany przez młodzież, jest ciekawy i skuteczny. Więcej o nim w filmiku  https://www.youtube.com/watch?v=lf47sATGXr4 oraz na stronie programu http://www.program.archipelagskarbow.eu/ . Coś co jest dobre ma też i swoją cenę. Dla naszych 150 dzieci to koszt kilku tys. zł. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców klas 7 i 8, do ludzi dobrej woli, do firm, fundacji i instytucji o wsparcie finansowe na ten cel. Wpłaty można dokonywać przelewem na konto Rady Rodziców 94 1320 1856 2937 3934 2000 0001  z tytułem „Archipelag Skarbów”.
Zmieniajmy świat inwestując w dobry przekaz do młodych ludzi.

2.
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 27 w Krakowie.
Jak zapewne wiecie, Rada Rodziców obniżyła w tym roku szkolnym składkę.  Pragniemy przypomnieć, iż wszystkie środki zebrane z dobrowolnych wpłat rodziców wracają do Naszych dzieci poprzez:

  • nagrody w konkursach
  • organizowanie imprez dla dzieci m.in. Mikołajki, Karnawał
  • zakup sprzętu do pracowni
  • dofinansowanie prac Samorządu Uczniowskiego

Poniżej prezentujemy otrzymane od poprzedniego Prezydium  sprawozdanie z wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018. Na koniec roku na koncie Rady Rodziców zostało ponad 15 tyś zł. Chcąc być bardziej transparentnym co kwartał będziemy prezentować aktualne zestawienie z podziałem na przychody i wydatki. Mamy nadzieję, że dzięki przejrzystemu systemowi wydatkowania środków zachęcimy Państwa do wpłat w symbolicznej kwocie 40,00 zł rocznie ( 20 zł / semestr ).

Niskie wpłaty na Radę Rodziców skutkują rezygnacją z tak zwanych „zwrotów do klas na koniec roku szkolnego”. Środki te zostaną zwrócone Naszym Uczniom poprzez realizację powyższych celów w czasie trwania całego roku szkolnego. Aby jednak uczniowie w pełni mogli korzystać z nagród apelujemy o dokonywanie wpłat w kwocie min. 40,00 zł. Jest to kwota proponowana, nie ustalamy kwoty maksymalnej i minimalnej, jednakże wierzymy, że zmniejszona kwota pozwoli Państwu na wsparcie Rady Rodziców bez uszczerbku dla domowego budżetu.
Wobec powyższego zachęcamy do dokonywania wpłat oraz prosimy o bieżące monitorowanie naszej pracy dla dobra Naszych Dzieci.
Z poważaniem
Prezydium Rady Rodziców SP 27
Sprawozdanie_finanse_RR

1.
Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców, gdzie obecni byli oddelegowani przedstawiciele wszystkich oddziałów naszej szkoły Rada Rodziców ustaliła mocno obniżoną stawkę  40zł/rok .

Zdecydowano zmniejszyć kwotę prawie o połowę,  jednak z naciskiem na to, żeby wszyscy rodzice solidarnie ją wpłacili (20zł/semestr).  Do czego gorąco zachęcamy.  Jesteśmy przekonani, że taka kwota nie nadwyręży zbytnio budżetów rodziców dzieci naszej szkoły. Jest to oczywiście kwota jaka przypada na rodzinę. (Jeśli ktoś ma więcej dzieci w szkole to wpłaca w jednej klasie lub dzieli stawkę).
Prosimy o wpłaty po 20zł/semestr do skarbników klasowych

Ze strony Prezydium Rady Rodziców zobowiązujemy się do rzetelnego przekazywania informacji na co te środki będą przekazywane. Przy większych wydatkach będzie decydowała cała Rada Rodziców w głosowaniach/ankietach (po stworzeniu grupy mailowej albo uzupełnieniu kontaktów Rady Rodziców w e-dzienniku)
Z poważaniem,
Rada Rodziców SP 27

 Posted by at 18:16