Rada Rodziców

 

Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

Wiesław Bondyra    – przewodniczący
Marta Rzucidło        – zastępca przewodniczącego
Agnieszka Skura        –  skarbnik
Anna Oprocha          – członek
Ewelina Jurczak      – członek

Kontakt: rrsp27krakow@gmail.com

Konta bankowe Rady Rodziców:
1. „główne”: 82 1090 2053 0000 0001 4671 7155 – komitet, darowizny
2. „świetlica”:  76109020530000000146717166 – indywidualne wpłaty rodziców dzieci zapisanych na świetlicę
3. „celowe”:  32 1090 2053 0000 0001 4671 7182 – składki na różne określone i ogłaszane cele np. KSERO, Ubezpieczenie, inne

Regulamin Rady Rodziców:

KOMUNIKATY w roku szkolnym 2020/2021:

Informacja dla skarbników klasowych:

1. Zebraną kwotę na ubezpieczenie „NNW Szkolne” należy wpłacić na konto „celowe” Rady Rodziców
tj. na 32 1090 2053 0000 0001 4671 7182 do 26 września 2020.
W tytule przelewu podać „klasa, za co, ilość dzieci” np. „3f, NNW, 19 dzieci”
Listę uczniów (Imię, Nazwisko) wpłacających składkę z danej klasy należy złożyć do sekretariatu szkoły niezwłocznie po dokonaniu przelewu, ewentualnie zostawić na portierni albo wysłać emailem na adres szkoły sp27kr@poczta.onet.pl wpisując w temacie emaila np. „NNW, klasa 5x

2. Składka na KSERO – 10zł/semestr
Składkę z klasy należy przelać również na konto „celowe” Rady Rodziców: 32 1090 2053 0000 0001 4671 7182
W tytule przelewu podać „klasa, za co, ilość dzieci” np. „5e, KSERO, 23 dzieci”

3.Rada Rodziców ustaliła składkę minimalną tzw. „komitet” w kwocie 40zł/rok (20zł/semestr) na rodzinę. Wpłaty z tej zbiórki należy wpłacać na konto „główne”: 82 1090 2053 0000 0001 4671 7155

 

 

 Posted by at 18:16