Rada Rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Wiesław Bondyra – przewodniczący
Marta Rzucidło – zastępca przewodniczącego
Marzena Paleczny –  skarbnik
Anna Oprocha – członek
Anna Rzeszutek-Sosińska – członek

Kontakt do Rady Rodziców : rrsp27krakow@gmail.com
Grupa Facebook Rodziców: Rodzice SP27 Kraków
 

Konta bankowe Rady Rodziców:
1.”główne”: 82 1090 2053 0000 0001 4671 7155 – komitet, darowizny
2. „świetlica”:  76 1090 2053 0000 0001 4671 7166 – indywidualne wpłaty rodziców dzieci zapisanych na świetlicę
3. „celowe”:  32 1090 2053 0000 0001 4671 7182 – składki na różne określone i ogłaszane cele np. KSERO, Ubezpieczenie, inne

 
Regulamin Rady Rodziców:
 
KOMUNIKATY w roku szkolnym 2021/2022:
 
Komunikat nr 1: Składka na ubezpieczenie szkolne
  • Składka na ubezpieczenie – 37zł na ucznia. Zbiera skarbnik klasowy.
  • Po zebraniu od wszystkich zainteresowanych rodziców w klasie należy zrobić przelew na konto celowe Rady Rodziców tj. 32 1090 2053 0000 0001 4671 7182 z tytułem określającym: „klasa, cel, ilość dzieci wpłacających” np. „klasa 8d, ubezpieczenie, 16dzieci”
  • Po zrobieniu przelewu na konto RR niezwłocznie skarbnik powinien przekazać listę dzieci do sekretariatu szkoły. Można przesłać emailem na adres szkoły. Lista powinna zawierać: nazwę klasy np. „klasa 8d”, nazwisko, imię dziecka, które opłaciło składkę skarbnikowi tj. 37zł (idealnie jakby były ułożone alfabetycznie po nazwisku).
  • Wszelkie informacje od ubezpieczyciela są na stronie http://sp27.edu.pl/ w zakładce „Dla ucznia i rodzica” -> „Warunki ubezpieczenia”
  • Termin zakończenia zbiórki to 20 września 2021 – do końca tego dnia należy dokonać przelew na konto RR.
Komunikat nr 2: Składka na papier ksero i inne wydatki celowe
 
10zł/semestr. Zbiera skarbnik klasowy i przelewa na konto celowe Rady Rodziców do 15 października 2021r. Potrzeba zbiórki w 2 semestrze będzie ogłoszona pod koniec stycznia 2022r.
 
Komunikat nr 3: Składka na Radę Rodziców tzw. „komitet”
 
30zł/semestr (60zł/rok). Zbiera skarbnik klasowy i przelewa na konto główne Rady Rodziców do 15 października 2021r. za 1 semestr oraz do 15 lutego 2022r. za 2 semestr. Składka jest ustaloną składką minimalną na rodzinę tj. jak ktoś ma 2 dzieci to może zapłacić w 2 klasach po 15 zł w 1 semestrze.