Rada Rodziców

 

Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Wiesław Bondyra    – przewodniczący
Marta Rzucidło        – zastępca przewodniczącego
Łukasz Kurnik         –  skarbnik
Anna Oprocha          – członek
Ewelina Jurczak      – członek

Kontakt: rrsp27krakow@gmail.com

Konto bankowe Rady Rodziców:

Przelewy od skarbników klasowych na ksero i składkę Rady Rodziców prosimy wpłacać na konto:
94 1320 1856 2937 3934 2000 0001

Zbiorcze wpłaty na konto Rady Rodziców dokonują w danym semestrze Skarbnicy danej klasy.

W tytule przelewu każdorazowo proszę podać: cel wpłaty, nr klasy, ilości uczniów, których dotyczy dana wpłata np. ksero, 5d, 24 os. lub komitet rodzicielski, 7b, 24 os.

Regulamin Rady Rodziców:

KOMUNIKATY w roku szkolnym 2019/2020:
ZEBRANIE RADY RODZICÓW – 19.02.2020
Zapraszamy wszystkich przedstawicieli klasowych na podsumowujące I semestr zebranie Rady Rodziców, które
odbędzie się w dniu :
 19.02.2020 (środa) o godz. 18.00 do sali nr 110 (I piętro).
Plan spotkania będzie rozesłany drogą emailową.
– Dobrowolna składka na Komitet Rodzicielski wynosi 40zł / za rok (możliwość wpłaty semestralnej
po 20zł/za semestr). W miarę możliwości wpłaty proszę dokonywać do dnia 31.10.2019r.

Składka jest na rodzinę tj. ta sama kwota niezależnie od ilości dzieci w szkole. Można ją podzielić na dzieci albo w jednym semestrze wpłacić u jednego, w drugim u drugiego dziecka w klasie.
 
– Składka na ksero 10zł / za semestr. (wpłata za I semestr do dn. 31.10.2019r.)
 
– Zbiorcze wpłaty na konto Rady Rodziców dokonują w danym semestrze Skarbnicy danej klasy.
W tytule przelewu każdorazowo proszę podać: cel wpłaty, nr klasy, ilości uczniów, których dotyczy dana wpłata np. ksero, 5d, 24 os. lub komitet rodzicielski, 7b, 24 os.
 
– Składka na Ubezpieczenie NNW w firmie Compensa wynosi 36zł / os.
Zbiorcze wpłaty na konto Rady Rodziców dokonują Skarbnicy klasowi do dnia 30.09.2019r.
W tytule przelewu proszę podać : cel wpłaty, klasę, ilość uczniów, których wpłata dotyczy np. ubezpieczenie NNW 4a, 20 os. 
Listy dzieci wraz z pesel-em i podpisem rodzica powinny być złożone w sekretariacie szkoły
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30.09.2019r.

 
Wszelkie informacje o warunkach ubezpieczenia znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dla ucznia i rodzica” -> „Warunki ubezpieczenia”. 
 
– Dobrowolna składka dla rodziców dzieci, uczęszczających na Świetlicę szkolną wynosi 100zł / za rok.
Zainteresowani rodzice dokonują wpłaty na specjalnie wydzielonego do tego celu subkonto Rady Rodziców o numerze:
40 1320 1856 2937 3934 2000 0003
 
PODZIĘKOWANIA:
 
Rada Rodziców składa serdeczne podziękowania dla wszystkich Rodziców, którzy wspierają Naszą działalność oraz uczniów w różnych społecznych inicjatywach.
Państwa zaangażowanie jest nieocenioną pomocą i wyrazem solidarności ze środowiskiem Naszej szkoły.

Bardzo dziękujemy w imieniu swoim i uczniów SP 27!
 
Rada Rodziców

 

 Posted by at 18:16