Rada Rodziców

 

Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Wiesław Bondyra    – przewodniczący
Marta Rzucidło        – zastępca przewodniczącego
Łukasz Kurnik         –  skarbnik
Anna Oprocha          – członek
Ewelina Jurczak      – członek

Kontakt: rrsp27krakow@gmail.com

Konto bankowe Rady Rodziców:

Przelewy od skarbników klasowych na ksero i składkę Rady Rodziców prosimy wpłacać na konto:
94 1320 1856 2937 3934 2000 0001

Zbiorcze wpłaty na konto Rady Rodziców dokonują w danym semestrze Skarbnicy danej klasy.

W tytule przelewu każdorazowo proszę podać: cel wpłaty, nr klasy, ilości uczniów, których dotyczy dana wpłata np. ksero, 5d, 24 os. lub komitet rodzicielski, 7b, 24 os.

Regulamin Rady Rodziców:

KOMUNIKATY w roku szkolnym 2019/2020:
„Decyzją Rady Rodziców z dn. 19 lutego 2020r. składka na ksero w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 nie jest konieczna. Zebrane dotychczas środki na ten cel są wystarczające na zakup papieru do końca roku szkolnego.

Rada Rodziców zachęca jednak do większego wspierania Funduszu RR dobrowolnymi wpłatami na Komitet Rodzicielski. Państwa pieniążki wracają do uczniów Naszej szkoły w postaci zakupionych ponadstandardowych pomocy naukowych, nagród w konkursach, nagród za wysokie wyniki w nauce, organizowanych imprezach, czy możliwości spełniania inicjatyw Samorządu Uczniowskiego.

Minimalna wysokość składki w II semestrze pozostaje bez zmian i wynosi 20 zł.”

 

 Posted by at 18:16