Rada Rodziców

 

Skład prezydium Rady Rodziców:

Wiesław Bondyra – przewodniczący
Marta Rzucidło – zastępca przewodniczącego
Łukasz Kurnik – skarbnik
Anna Oprocha
Ewelina Jurczak

Kontakt: rrsp27krakow@gmail.com

Konto bankowe Rady Rodziców:

Przelewy od skarbników klasowych na ksero i składkę Rady Rodziców prosimy wpłacać na konto:
94 1320 1856 2937 3934 2000 0001
Prosimy w tytułem przelewu zawsze podawać klasę, z której wpływają środki.

Regulamin Rady Rodziców:
Komunikaty:
  1. Składka Rady Rodziców tzw. ustalona na kwotę 40zł na rok (20zł/semestr)

  2. Składka na ksero została utrzymana na dotychczasowym poziomie 10zł/semestr.
    Powyższe opłaty zbierają skarbnicy klasowi i jednym przelewem w semestrze wpłacają na konto Rady Rodziców. W tytułem przelewu zawsze należy podać: klasę oraz cel np. „ksero, 5d”.

  3. Składkę na ubezpieczenie NNW w firmie Compensa (36zł) zbierają skarbnicy klasowi i wpłacają na konto Rady Rodziców do końca września 2019r. W tytułem przelewu podać klasę i cel np. „ubezpieczenie NNW, 7d”. Listy dzieci ubezpieczonych z peselem, podpisem rodzica powinny być złożone w sekretariacie. Wszelkie informacje o warunkach ubezpieczenia na stronie szkoły „Dla ucznia i rodzica” -> „Warunki ubezpieczenia”.

  4. Wpłaty na świetlicę szkolną wpłacają rodzice bezpośrednio na odrębne subkonto do tego stworzone tj. 40 1320 1856 2937 3934 2000 0003

 

 

 Posted by at 18:16