Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do klas pierwszych.

Do klasy I na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie wniosku/zgłoszenia Rodziców, złożonego w sekretariacie Szkoły w czasie trwania rekrutacji.

Dzieci spoza obwodu  przyjmowane są na podstawie wniosku/zgłoszenia Rodziców, złożonego w sekretariacie Szkoły w przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Od 1 marca 2021r. do 31 marca 2021r. trwać będzie rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do klas I szkół podstawowych- ELEMENTO. Aby zarejestrować wniosek prosimy skorzystać
z opcji „Wprowadzanie wniosku”.
Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek, należy złożyć w sekretariacie szkoły do 31 marca 2021r.  lub przesłać w formie skanu na adres:  sp27uczniowie@wp.pl , lub wrzucić do skrzynki przy wejściu głównym.

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa

Uchwała Rady Miasta Krakowa