Terminarz rekrutacji 2021/2022

Terminarz rekrutacji

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym                   
Termin w postępowaniu
uzupełniającym
   1. Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 1– 31 marca 2021 r. 18-25 maja 2021r
   2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 1– 19 marca 2021 r. 18– 21 maja2021 r.
   3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 19 marca 2021r. 21 maja 2021r.
   4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe do 1 kwietnia 2021r. do 26 maja 2021r.
   5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30 kwietnia 2021 r. 11 czerwca 2021r.
   6. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 4 – 14 maja 2021 r. 14-18 czerwca 2021r.
   7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 maja 2021r. 21 czerwca 2021r.