Lip 282020
 

31 lipca oraz 3 sierpnia 2020r. w sekretariacie szkoły wydawane będą zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Ze względu na przepisy sanitarne i zasady bezpieczeństwa, zaświadczenia może odebrać uczeń lub rodzic ucznia w  dniu 31 lipca w godzinach  9.00 – 13.00, a w dniu 3 sierpnia  – w godzinach 8.00 – 13.00.
Na terenie szkoły odbiór odbywa się w maseczkach i z zachowaniem dystansu minimum 1,5m  między oczekującymi.

Uczniowie powinni przedłożyć zaświadczenia wyniku egzaminu w szkołach ponadpodstawowych pierwszego wyboru w dniach od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15:00.

 Posted by at 09:24

Sorry, the comment form is closed at this time.