Nauczanie przedmiotowe

RELIGIA
mgr Adam Berski
ksiądz mgr Janusz Korepta
ksiądz mgr Paweł Ostwald
Sylwester Zawada

JĘZYK POLSKI
mgr Joanna Grążko-Broda
mgr Kamila Kleszcz-Kosek
mgr Izabela Liput
mgr Anna Makuła
mgr Katarzyna Olma-Czarnecka
mgr Dariusz Bukowski

mgr Joanna Waligóra

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Justyna Borek
mgr Katarzyna Pawłowska
mgr Joanna Siemczonek-Plis
mgr Elżbieta Chruścicka
mgr Magdalena Perec

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Ewelina Gniewek

MATEMATYKA
mgr Aleksandra Bojda
mgr Julia Iglar
mgr Agata Juda
lic. Dominika Kołodziejska
mgr Magdalena Mazgaj
mgr Anna Piech

mgr Ewa Tondera
mgr Elżbieta Żuchowicz

HISTORIA
mgr Jolanta Adamczyk
mgr Anna Maria Myrek
mgr Anna Wolińska

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Sabrina Starowicz-Kukla

PRZYRODA
mgr Renata Cewe-Satora
mgr Renata Pogorzelska

BIOLOGIA
mgr Renata Cewe-Satora
mgr Michał Kasza
mgr Katarzyna Madej

GEOGRAFIA
mgr Małgorzata Bartczak
mgr Katarzyna Madej

FIZYKA
mgr Irena Michalak

CHEMIA

mgr Michał Kasza
mgr Marta Lewandowska

MUZYKA
mgr Dorota Garścia

PLASTYKA
mgr Anna Śmiałowska-Płaneta

TECHNIKA
mgr inż. Zbigniew Hanusiak

INFORMATYKA
mgr Beata Piwowarczyk
mgr Adam Berski

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr inż. Zbigniew Hanusiak

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Elżbieta Kaltenberg
mgr Rafał Michalik
mgr Anna Suchan
mgr Sławomir Świder
mgr Jan Kret
mgr Maciej Śliski

DORADZTWO ZAWODOWE
mgr Sylwia Tyszkiewicz

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Ewa Bogdanowska-Spuła

SZACHY
mgr Ryszard Budkiewicz