Odkrywamy Małopolskę- Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Nasza szkoła przystąpiła do  projektu pn. „Odkrywamy Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej w 2021 r., który jest realizowany przy wsparciu  finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest organizacja regionalnych wycieczek dydaktycznych, z elementami krajoznawstwa i rekreacji, dla uczniów małopolskich szkół podstawowych.

Wycieczki są organizowane do różnych miejsc na terenie Małopolski za pośrednictwem biur podróży.

Przejdź do strony internetowej - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego