Organizacja roku szkolnego

INFORMACJA O PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 27
W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021

Plan pracy szkoły 2020/2021