Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Agata Wronicz

PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Natalia Serafin

LOGOPEDA SZKOLNY
mgr Elżbieta Tylicka

TERAPEUTA SZKOLNY
mgr Magdalena Michalska
mgr Elżbieta Tylicka