Rada Rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

Wiesław Bondyra    – przewodniczący
Marta Rzucidło        – zastępca przewodniczącego
Agnieszka Skura        –  skarbnik
Anna Oprocha          – członek
Ewelina Jurczak      – członek

Kontakt: rrsp27krakow@gmail.com

Konta bankowe Rady Rodziców:
1. „główne”: 82 1090 2053 0000 0001 4671 7155 – komitet, darowizny
2. „świetlica”:  76109020530000000146717166 – indywidualne wpłaty rodziców dzieci zapisanych na świetlicę
3. „celowe”:  32 1090 2053 0000 0001 4671 7182 – składki na różne określone i ogłaszane cele np. KSERO, Ubezpieczenie, inne

Regulamin Rady Rodziców:
Regulamin Rady Rodziców SP27 2020-2021
wniosek_o_dofinansowanie

KOMUNIKATY w roku szkolnym 2020/2021:

Informacja dla skarbników klasowych na 2 semestr:

1, Składka na KSERO w 2 semestrze nie jest konieczna. Zebrane do tej pory środki pokryją wydatki papieru 2 półrocza. W zamian zachęcamy aby taką kwotę lub większą złożyć na cel „ROLETY DO KLAS”. Wpłaty na ten cel prosimy wpłacać na konto „celowe” tj.
 32 1090 2053 0000 0001 4671 7182
z opisem w tytułe np. „ROLETY, klasa 5e”, Więcej o tej potrzebie w komunikacie od Dyrekcji w Librusie.

2. Składka na komitet w 2 semestrze bez zmian – 20zł/rodzina. Wpłaty z tej zbiórki należy wpłacać na konto „główne”: 82 1090 2053 0000 0001 4671 7155