Witamy serdecznie na stronie świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej

Witamy serdecznie na stronie świetlicy szkolnej
działającej przy Szkole Podstawowej nr 27 w Krakowie.

 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 700do 1700 dostosowując się
do planu zajęć dydaktycznych dzieci.

 

Świetlica prowadzona przez Szkołę Podstawową nr 27 jest placówką przeznaczoną dla uczniów klas 0-IV,
a w szczególności :

 

Ø   dla uczniów rodziców (opiekunów) pracujących,

Ø   dla uczniów z rodzin niepełnych(rodzic/opiekun pracuje),

Ø   dla uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym, bez względu na to czy rodzice pracują.

 

Jeżeli dziecko nie spełnia wyżej wymienione warunków rodzice (opiekunowie) w szczególnych okolicznościach mogą prosić Dyrektora Szkoły o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.

Nasza świetlica zajmuje dwa pomieszczenia; salę 204 na II piętrze oraz salę 63 na parterze


Nasza świetlica zajmuje dwa pomieszczenia; salę 202 na II piętrze oraz salę 63 na parterze.

 

Ze względów organizacyjnych we wczesnych godzinach rannych oraz późno popołudniowych dzieci objęte opieką świetlicy przebywają wspólnie w sali 202 lub w sali 63.
W pozostałych godzinach, świetlice działają osobno.Wyspa Dzieci

Wyspa Dzieci
Do świetlicy w sali 202 nazwanej przez wychowanków
″Wyspą Dzieci″ uczęszczają uczniowie starsi z klas II (bez IId), III i IV.

Słoneczna świetlica

Słoneczna ŚwietlicaDo świetlicy w sali 63 ″Słonecznej świetlicy″ uczęszczają
dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie z klas I i klasy IId.