Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2021/2022

Zapisy do świetlicy szkolnej odbywać się będą w dniach:

  • 31 sierpnia 2021r. w godzinach     8:00 – 10:00 oraz    16:00 – 18:00
  • 1 września 2021r. w godzinach    8:00 – 12:00

         Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy SP 27 można pobrać ze szkolnej portierni lub ze strony internetowej szkoły (zakładka świetlica karta zapisu).
Wypełnioną kartę zapisu dziecka oraz zaświadczenia z pracy lub oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców proszę dostarczyć  w wyznaczonym terminie do wychowawców świetlicy. (Bardzo prosimy o składanie tylko kompletu dokumentów, czyli karta zapisu + zaświadczenia o zatrudnieniu).
Przypominamy, że zapisu dziecka do świetlicy dokonuje się na rok szkolny, więc nawet jeśli dziecko już korzystało ze świetlicy w poprzednim roku, zapisu trzeba dokonać na nowo, wraz z kompletem  aktualnych dokumentów.

Dziękujemy
Wychowawcy świetlicy

Karta_zapisu