Zmiany organizacyjne i zasady funkcjonowania szkoły w czasie pandemii Covid-19

Dyrekcja szkoły przedstawia zmiany organizacyjne i zasady funkcjonowania szkoły w czasie pandemii Covid-19.

Prosimy wszystkich rodziców i opiekunów o zapoznanie się z treścią załącznika:

Procedury Covid -19